دستورات لینوکس

اضافه کردن ip به سرور centos : خیلی مواقع به این نیاز داریم که یک ای پی (ip) به سرور لینوکسی خود اضافه کنیم برای این کار می توانید قدم های زیر را دنبال کنید.

1 – از طریق ssh به سرور خود متصل شوید.

2- قبل از اضافه کردن ای پی به سرور می توانید ای پی که در حال حاضر وجود دارد را بررسی نمایید برای این کار می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

ifconfig

3 – با دستور زیر به ادرسی که مشاهده می کنید می روید:

cd /etc/sysconfig/network-scripts

4 – شما الان می توانید به فایل ifcfg-eth0  دسترسی داشته باشید جایی که ای پی بایند شده .. فقط این فایل را برای ای پی جدید کپی کنید ما باید فقط دو قسمت DEVICE و IPADDR را تغییر دهیم.برای کپی فایل از دستور زیر استفاده می کنیم:

cp -rp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:1

5 – فایل ifcfg-eth0:1 را باز کنید . محتویاتی که مشاهده می کنید باید چیزی شبیه عکس زیر باشد:

 فایل ifcfg-eth0:1

که هر کدام برای یک منظور استفاده می شود :

DEVICE: در این بخش نام رابطی که می خوایید برای آن آی پی ست کنید تعیین می شود.

BOOTPROTO: در این بخش نوشته شده static به این معنی که این ای پی به صورت استاتیک برای این سرور تعیین شده و متغیر نیست.

ONBOOT: در این بخش yes قرار داده شده به این معنی که سرور در عملیات بوت باید این ای پی را برای این رابط در نظر بگیرد.

IPADDR: در این بخش باید ای پی ادرس را وارد نمایید دقت کنید که اطلاعات ای پی را به درستی وارد کنید .

حالا که اطلاعات را وارد کرده اید بعد از یک دور بررسی مجدد اطلاعات وارد شده می توانید فایل را ذخیره نمایید.

برای فعال کردن ای پی با رابطی که تعریف کرده اید می توانید از دو دستور زیر استفاده نمایید:

ifup ifcfg-eth0:1

service network restart

و تمام 🙂 حالا ای پی جدید شما آماده استفاده است.

نویسنده : امیر عمادی

دیدگاه بسته است