دستورات لینوکس

لینوکس: پیدا کردن حجم دایرکتوری ها

حتما برای شما این مورد به وجود آمده که بخواهید در لینوکس از ترمینال فهرست پوشه ها و حجمی را که اشغال کرده اند ببینید و بررسی کنید. چند دستور برای این کار وجود دارد راحت ترین راه استفاده ار دستور du می باشد که توسط آن می توانید نام پوشه ها و حجمی که اشغال کرده اند را بررسی نمایید.

ساختار استفاده از دستور du :

du
du dirName
du [options] dirName

دستور du بدون هیچ پارامتری لیست فضای مورد استفاده برای هر یک دایرکتوری از جمله تمام زیرشاخه ها در دایرکتوری جاری را نشان می دهد.به طور مثال در این تصویر می توانید خروجی را ببینید:

ساختار استفاده از دستور duبه طور مثال برای پیدا کردن اطلاعات در مورد  etc  و home\golsargroup دستور را به صورت زیر را وارد کنید:

du /etc
du /home/golsargroup

 پسوند h-را برای گرفتن خروجی قابل خواندن در du استفاده می کنند با این دستور خروجی با فرمت نشان داده می شود:

کیلوبایت (K)، مگابایت (M) و گیگابایت (G)

به طور مثال دستور زیر را در نظر بگیرید:

du -h /root

خروجی با توجه به پوشه هایی که در سیستم وجود دارد به این شکل خواهد بود:

پسوند h-را برای گرفتن خروجی قابل خواندن در du استفاده می کنند

برای دیدن مجموع حجم زیر پوشه های یک پوشه می توانید از -c استفاده نمایید به طور مثال این دستور را مشاهده نمایید:

 du -c /root

با اجرای این دستور در قسمت پایانی بعد از لیست شدن یک گزینه total اضافه می گردد که مقدار حجم کل کنار آن قید شده.

با اجرای این دستور در قسمت پایانی بعد از لیست شدن یک گزینه total اضافه می گردد که مقدار حجم کل کنار آن قید شده.امیدوارم این دستور ساده و پر کاربرد برای شما مفید باشد.

نویسنده : امیر عمادی

دیدگاه بسته است